Tag Archives: imperializm

“Rosyjska biała gwardia w Donbasie” – ciąg dalszy

Dziś dodajemy kolejne tłumaczenia Rosyjskiej białej gwardii w Donbasie:

na niemiecki, włoski, rosyjski, macedoński i grecki.

Zbigniew Marcin Kowalewski, Russische Weißgardisten im Donbass

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucraina: Le guardie bianche russe nel Donbass

Збигнев Марцин Ковалевский, Украина: Русские белогвардейцы на Донбассе

Збигнев Марцин Ковалевски, Украина: Руските белогардејци во Донбас

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ουκρανία: Ρώσοι Λευκοφρουροί στη Donbas

O sytuacji na Ukrainie

Żołnierz ukraiński: „ Dla mnie jako marksisty wybór między białogwardzistami a petlurowcami jest oczywisty”

Interview with a Ukrainian Marxist and soldier fighting in the Donbas – Resume

Zbigniew Marcin Kowalewski, Imperializm rosyjski

Zbigniew Marcin Kowalewski, Russian Imperialism

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Przeciwko imperializmowi rosyjskiemu i oligarchom ukraińskim

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Against Russian Imperialism and the Ukrainian Oligarchs

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Contre l’impérialisme russe et les oligarques ukrainiens

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucrania: Contra el imperialismo ruso y los oligarcas ucranianos

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Rosyjska biała gwardia w Donbasie

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Russian White Guards in the Donbas

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Des gardes blancs russes dans le Donbass