Nie potrzebujemy waszego „poparcia”, Нам не потрібна ваша «підтримка», Wir brauchen diese »Unterstützung« nicht!

Nihilist
Nie potrzebujemy waszego „poparcia”:
Oświadczenie ukraińskich działaczy lewicowych o działalności „Rote Hilfe”,
 Nihilist 16 grudnia 2014 r.

Нам не потрібна ваша «підтримка», Заява українських лівих щодо діяльності «Роте Хільфе», «Нигилист» 16.12.2014

Wir brauchen diese »Unterstützung« nicht! Erklärung ukrainischer Linker über das Verhalten der Roten Hilfe, »Nihilist« 16.12.2014

«Нигилист», Украинский солдат: «Для меня как марксиста выбор между белогвардейцами и петлюровцами очевиден»

I jeszcze rosyjskojęzyczna (oryginalna) wersja wywiadu z żołnierzem ukraińskim – z Nihilista.

«Нигилист», Украинский солдат: «Для меня как марксиста выбор между белогвардейцами и петлюровцами очевиден»

Działacze robotniczy w Donbasie

Donbasantracyt, Ukraina

Przedsiębiorstwo Państwowe “Donbasantracyt” – MiningWiki

Dziś tekst o tym, jak separatyści “nacjonalizują” własność państwową (ukraińską), nie tykając prywatnej (prorosyjskich oligarchów) –

po polsku i po francusku.

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraińscy działacze robotniczy o sytuacji w Donbasie

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine : Des militants ouvriers ukrainiens sur la situation dans le Donbass

“Wiosna ludów już w Europie” i “Między wojną o historię a wyprawami kijowskimi”

Majdan Maidan Majdan Maidan

Autor: Александр Мотин (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons

Dziś dodajemy artykuły: Polska-Ukraina: Między wojną o historię a wyprawami kijowskimi  oraz Ukraina: Wiosna ludów już w Europie wraz z przekładami na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, szwedzki i niderlandzki.

Zbigniew Marcin Kowalewski, Polska-Ukraina: Między wojną o historię a wyprawami kijowskimi

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Wiosna ludów już w Europie

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: The springtime of the peoples arrives in Europe

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Der politische Frühling hat Europa erreicht

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine : le printemps des peuples est arrivé en Europe

Zbigniew Marcin Kowalewski, La primavera de los pueblos ha llegado ya a Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucrânia: A Primavera dos Povos chegou já à Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucraina: La primavera dei popoli è arrivata in Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Folkens vĺr nĺr Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Oekraïne: De lente van de volkeren komt naar Europa

“Rosyjska biała gwardia w Donbasie” – ciąg dalszy

Dziś dodajemy kolejne tłumaczenia Rosyjskiej białej gwardii w Donbasie:

na niemiecki, włoski, rosyjski, macedoński i grecki.

Zbigniew Marcin Kowalewski, Russische Weißgardisten im Donbass

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucraina: Le guardie bianche russe nel Donbass

Збигнев Марцин Ковалевский, Украина: Русские белогвардейцы на Донбассе

Збигнев Марцин Ковалевски, Украина: Руските белогардејци во Донбас

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ουκρανία: Ρώσοι Λευκοφρουροί στη Donbas

O sytuacji na Ukrainie

Żołnierz ukraiński: „ Dla mnie jako marksisty wybór między białogwardzistami a petlurowcami jest oczywisty”

Interview with a Ukrainian Marxist and soldier fighting in the Donbas – Resume

Zbigniew Marcin Kowalewski, Imperializm rosyjski

Zbigniew Marcin Kowalewski, Russian Imperialism

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Przeciwko imperializmowi rosyjskiemu i oligarchom ukraińskim

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Against Russian Imperialism and the Ukrainian Oligarchs

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Contre l’impérialisme russe et les oligarques ukrainiens

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucrania: Contra el imperialismo ruso y los oligarcas ucranianos

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Rosyjska biała gwardia w Donbasie

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Russian White Guards in the Donbas

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Des gardes blancs russes dans le Donbass

1 2 3 4