NIE POTRZEBUJEMY WASZEGO „POPARCIA”

Oświadczenie ukraińskich działaczy lewicowych o działalności „Rote Hilfe”

Nihilist, 16 grudnia 2014 r.

 

Kolegium redakcyjne Nihilist.Li chce zauważyć, że w procesie uzgadniania treści tego oświadczenia straciło ono swoją ostrość – stało się bezzębne. Prawdopodobnie niektórzy spośród sygnatariuszy chcą zachować dla siebie możliwość dialogu z czerwono-brunatnymi autorytarianami. My taki dialog wykluczamy. Jeśli wiosną, z powodu niedostatku informacji, można było popierać Borotbę i innych nacjonalistów rosyjskich, to dziś jest to już świadome stanowisko, za które trzeba ponosić odpowiedzialność.

 

Jedna z najnieprzyjemniejszych prób, na jakie lewica ukraińska była narażona w ciągu 2014 r., polega na reakcji lewicy zachodniej na wydarzenia w naszym kraju. Schemat ideologiczny, ukształtowany w toku tej reakcji, był dość jasny. Rzekomo na Ukrainie dokonał się inspirowany przez Zachód zamach stanu, w wyniku którego do władzy doszedł prawicowo-radykalny rząd, a nawet władzę przejęła „junta faszystowska”, która natychmiast zaczęła represjonować siły lewicowe i postępowe oraz uciskać „mniejszość” rosyjskojęzyczną. Rzekomo to właśnie spowodowało „uzasadnioną” reakcję Rosji na Krymie i doprowadziło do „antyfaszystowskiego” powstania w Donbasie. Zachód występuje zatem w roli agresora, a Rosja zmuszona jest się bronić.

Ludzie zamieszkujący Ukrainę to w tym schemacie ideologicznym jedynie przedmiot geopolityki. Pewna pozytywna rola (takich sobie folklorystycznych statystów na tylnym planie) przypada im tylko wtedy, gdy cicho siedzą i należą do „słusznej” strefy wpływów. W najgorszym zaś razie stają się marionetkami w rękach podstępnych sił zewnętrznych i urządzają coś w rodzaju Majdanu. Ludności kraju nie postrzega się jako pełnoprawnego, zdolnego do działań zbiorowych podmiotu politycznego – w ramach wspomnianego schematu ideologicznego po prostu nie przewiduje się dla niej takiej roli.

Im bardziej zamknięty jest dany system ideologiczny, tym trudniej przezeń się przebić. Wszelka „cudza” informacja trafia w hermetycznie zamknięty obszar systemu tylko wtedy, gdy potwierdza jego podstawowe założenia. Warunkiem wstępnym funkcjonowania takiego zamkniętego systemu jest całkowite wykluczenie dialogu z kimkolwiek, kto pozostaje poza jego ramami. Dlatego cel naszego wspólnego oświadczenia jest podwójny. Z jednej strony jesteśmy gotowi do dialogu z tymi, którzy naprawdę potrafią nas wysłuchać. Z drugiej strony doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że znaczna część zachodniej lewicy pozostaje głucha na wszelkie nasze oświadczenia i apele – i od tych właśnie ludzi chcielibyśmy w pełni i całkowicie się odciąć. Tej części lewicy niemieckiej, która, mówiąc słowami Zbigniewa Kowalewskiego, w pełnym rynsztunku „przeszła na stronę imperializmu rosyjskiego”, zakazujemy zabierania głosu za nas i w naszym imieniu. Mówcie, z łaski swojej, za siebie – wasza opieka nie jest nam potrzebna!

Nawet na tle ogólnej dezorientacji lewicy zachodniej reakcja lewicy niemieckiej okazuje się katastrofalna. Z ogromnym żalem stwierdzamy, że wyjątkiem od tej reguły nie stała się nawet taka organizacja, jak „Rote Hilfe”. Latem tego roku zorganizowała ona rozległą objazdową kampanię informacyjną z udziałem „antyfaszystów i antyfaszystek z Ukrainy i Rosji”, podczas której szerzono naszpikowaną jawnymi kłamstwami propagandę, która usprawiedliwiała rosyjską agresję wojskową i była połączona z apelami o „międzynarodową solidarność” z prawicowo-radykalnymi „republikami ludowymi” na wschodzie Ukrainy. Ponadto niedawno „Rote Hilfe” oświadczyła, że na wsparcie dla „antyfaszystek i antyfaszystów z Ukrainy” udało jej się zebrać już „pięciocyfrową sumę” pieniędzy.

Mimo wielokrotnej krytyki „Rote Hilfe” nadal twierdzi, że pieniądze te służą „wspieraniu wielu ludzi z różnych organizacji i inicjatyw lewicowych na Ukrainie”. Oświadczamy, że informacja ta jest niezgodna z prawdą. O ile nam wiadomo, „Rote Hilfe” wyłącznie wspiera prorosyjską organizację lewicowo-autorytarną „Borotba” (lub jakichś innych rekomendowanych przez „Borotbę” nacjonalistów rosyjskich, którzy nawet nie starają się maskować lewicowymi hasłami). „Rote Hilfe” nigdy nie nawiązała kontaktu z nami, a my nigdy nie zwracaliśmy się do „Rote Hilfe” o pomoc. Co więcej, nie widzimy żadnej możliwości współpracy z organizacjami w rodzaju „Rote Hilfe”.

Zwracamy się do całej lewicy niemieckiej z apelem, aby nie łykała gotowych schematów ideologicznych, lecz poszukiwała zróżnicowanego poglądu na wydarzenia na Ukrainie. W tym zaś my – sygnatariusze – zawsze jesteśmy gotowi pomóc.

 

Автономна Спілка Трудящих (Autonomiczny Związek Pracujących)

Nihilist.Li

Антикапіталістичний спротив (Sprzeciw Antykapitalistyczny)

Комітет 19 січня – Україна (Komitet 19 Stycznia – Ukraina)

Пряма Дія (Akcja Bezpośrednia)

Простори (Przestrzenie)

Товаришка (Towarzyszka)

Roksołana Maszkowa, aktywistka

Iwan Szmatko, aktywista

Justyna Krawczuk (Centrum Kultury Wizualnej, Krytyka Polityczna)

Ołeksij Radyński (Centrum Kultury Wizualnej, Krytyka Polityczna)

Natałka Neszewec (Centrum Kultury Wizualnej, Krytyka Polityczna)

Kyryło Tkaczenko

Jakiw Jakowenko

 

Tłum. Zbigniew Marcin Kowalewski

 

http://nihilist.li/2014/12/16/nam-ne-potribna-vasha-pidtrimka-wir-brauchen-diese-unterstutzung-nicht/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *