UKRAINA

NOWE Zbigniew Marcin Kowalewski, Rebelia oligarchiczna w Donbasie

Aleksandr Wołodarski, O stanowisku antywojennym

Nie potrzebujemy waszego „poparcia”: Oświadczenie ukraińskich działaczy lewicowych o działalności „Rote Hilfe”, Nihilist,16 grudnia 2014 r.

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraińscy działacze robotniczy o sytuacji w Donbasie

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Wiosna ludów już w Europie

Zbigniew Marcin Kowalewski, Polska-Ukraina: Między wojną o historię a wyprawami kijowskimi

Żołnierz ukraiński: „ Dla mnie jako marksisty wybór między białogwardzistami a petlurowcami jest oczywisty”

Zbigniew Marcin Kowalewski, Imperializm rosyjski

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Przeciwko imperializmowi rosyjskiemu i oligarchom ukraińskim

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Rosyjska biała gwardia w Donbasie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *