“Wiosna ludów już w Europie” i “Między wojną o historię a wyprawami kijowskimi”

Majdan Maidan Majdan Maidan

Autor: Александр Мотин (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons

Dziś dodajemy artykuły: Polska-Ukraina: Między wojną o historię a wyprawami kijowskimi  oraz Ukraina: Wiosna ludów już w Europie wraz z przekładami na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, szwedzki i niderlandzki.

Zbigniew Marcin Kowalewski, Polska-Ukraina: Między wojną o historię a wyprawami kijowskimi

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Wiosna ludów już w Europie

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: The springtime of the peoples arrives in Europe

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Der politische Frühling hat Europa erreicht

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine : le printemps des peuples est arrivé en Europe

Zbigniew Marcin Kowalewski, La primavera de los pueblos ha llegado ya a Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucrânia: A Primavera dos Povos chegou já à Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucraina: La primavera dei popoli è arrivata in Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Folkens vĺr nĺr Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Oekraïne: De lente van de volkeren komt naar Europa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *