Category Archives: Ukraina

V. Shakhrai: Preface to Lenin’s writings on the right of nations to self-determination

Ukraine 1918

Public domain, Wikimedia Commons

Preface in Ukrainian to Lenin’s writings on the right of nations to self-determination, by Vasyl Shakhrai, Bolshevik militant and founder of the Ukrainian pro-independence communism. It was published in 1919 in Saratov. The same year Shahkrai was killed by Great Russian White Guard imperialists. This preface is one of the most important works on the nationality question ever written by a Marxist fighter for the independence of an oppressed nationality. In spite of the fact that the major work on this issue co-authored by Shakhrai was published in 1970 in English by The University of Michigan Press, 99,99 percent of Marxists who write and debate on the nationality question and the right of nations to self-determination do not know his thought. Read the book by Serhii Mazlakh and Vasyl Shakhrai, On the Current Situation in the Ukraine!

Василь Шахрай, Передмова до статей Леніна з національного питання (1919)

«Нигилист», Украинский солдат: «Для меня как марксиста выбор между белогвардейцами и петлюровцами очевиден»

I jeszcze rosyjskojęzyczna (oryginalna) wersja wywiadu z żołnierzem ukraińskim – z Nihilista.

«Нигилист», Украинский солдат: «Для меня как марксиста выбор между белогвардейцами и петлюровцами очевиден»

“Wiosna ludów już w Europie” i “Między wojną o historię a wyprawami kijowskimi”

Majdan Maidan Majdan Maidan

Autor: Александр Мотин (Praca własna) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons

Dziś dodajemy artykuły: Polska-Ukraina: Między wojną o historię a wyprawami kijowskimi  oraz Ukraina: Wiosna ludów już w Europie wraz z przekładami na angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, szwedzki i niderlandzki.

Zbigniew Marcin Kowalewski, Polska-Ukraina: Między wojną o historię a wyprawami kijowskimi

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Wiosna ludów już w Europie

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: The springtime of the peoples arrives in Europe

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Der politische Frühling hat Europa erreicht

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine : le printemps des peuples est arrivé en Europe

Zbigniew Marcin Kowalewski, La primavera de los pueblos ha llegado ya a Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucrânia: A Primavera dos Povos chegou já à Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucraina: La primavera dei popoli è arrivata in Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Folkens vĺr nĺr Europa

Zbigniew Marcin Kowalewski, Oekraïne: De lente van de volkeren komt naar Europa

“Rosyjska biała gwardia w Donbasie” – ciąg dalszy

Dziś dodajemy kolejne tłumaczenia Rosyjskiej białej gwardii w Donbasie:

na niemiecki, włoski, rosyjski, macedoński i grecki.

Zbigniew Marcin Kowalewski, Russische Weißgardisten im Donbass

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucraina: Le guardie bianche russe nel Donbass

Збигнев Марцин Ковалевский, Украина: Русские белогвардейцы на Донбассе

Збигнев Марцин Ковалевски, Украина: Руските белогардејци во Донбас

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ουκρανία: Ρώσοι Λευκοφρουροί στη Donbas

O sytuacji na Ukrainie

Żołnierz ukraiński: „ Dla mnie jako marksisty wybór między białogwardzistami a petlurowcami jest oczywisty”

Interview with a Ukrainian Marxist and soldier fighting in the Donbas – Resume

Zbigniew Marcin Kowalewski, Imperializm rosyjski

Zbigniew Marcin Kowalewski, Russian Imperialism

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Przeciwko imperializmowi rosyjskiemu i oligarchom ukraińskim

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Against Russian Imperialism and the Ukrainian Oligarchs

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Contre l’impérialisme russe et les oligarques ukrainiens

Daniel Süri, Zbigniew Marcin Kowalewski, Ucrania: Contra el imperialismo ruso y los oligarcas ucranianos

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraina: Rosyjska biała gwardia w Donbasie

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Russian White Guards in the Donbas

Zbigniew Marcin Kowalewski, Ukraine: Des gardes blancs russes dans le Donbass